Andlig terapeut - utveckling lära känna ditt inre barn

Andlig terapeut

- utveckling lära känna ditt inre barn

 

Vårt inre barn är en stor resurs. I kontakt med ditt inre barn kan du frigöra känslor och blockeringar.

Jag utgår alltid ifrån hur ditt lilla barn mår och etablerar en kontakt mellan dig och ditt inre barn. I mitt arbete som andlig terapeut får jag till mig från universum vad det är som du behöver arbeta med. Jag använder mig av stolar. Tex på en stol sitter du och på en annan stol har jag symboliskt satt din pappa som du behöver göra upp med. Du får växelvis sätta dig på stolarna. Jag får till mig vad det är som du ska säga till din pappa. Ett annorlunda sätt att arbeta på och som är svårt att förklarar med ord.

 

 

 

 

 

copyright Annika Vikingsson Adapted Karin Ahlquist