Automatisk skrift Gestaltterapi

GESTALTTERAPI/AUTOMATISK SKRIFT

 

 

 

Vi kan erbjuda dig ett i vårt tycke unikt koncept där terapin möter det andliga och för dig kommer att bli en upplevelse som dubbelt upp berikar din själ och ditt psyke.

 

Genom Automatisk skrift av Annika i kombination med Gestaltterapi av Christine är vår förhoppning att du ska nå helheten i din terapi där andliga dimensioner möter den inre kärnan hos dig.

 

Lite kortfattat: Under tiden som Christine ger dig gestaltterapi i något som du vill ha hjälp med exempelvis skuldkänslor, skam, att våga älska, sorg, anorexia, rädsla, missbruk etc, sitter Annika vid ett bord lite längre bort i rummet och skriver ner allt som kommer från andra sidan.

 

Det brukar bli en 2 - 4 sidor sammanhängande berättelse som är personlig och viktig för dig. Efter din behandling läser Annika upp det för dig och går igenom det tillsammans med dig.

 

Medium: Annika Vikingsson Gestaltterapeut Christine Hofvendahl

 

copyright Annika Vikingsson Adapted Karin Ahlquist