Avsikt

En “avsikt” med mina egenhändigt skrivna och självupplevda berättelser fanns inte när jag började att skriva ner dem. När jag hade skrivit klart mina berättelser började jag att funderar på    “Vad är meningen med att skriva ner detta i skrift och sedan raderar alltihop!” Efter att har funderat länge och ingående samt rannsakat mig själv, kom jag fram till att jag  lägger ut det på min hemsida.. Min “avsikt” är att förhoppningsvis når ut till dig och många fler som tycker om att läsa sanna berättelser ur livet. 

 

Mina berättelser har ett  “syfte” och det kommer du att får tar del av i slutet av varje berättelse. 

copyright Annika Vikingsson