Andlig terapi

 

 

Vårt inre barn är en stor resurs. I kontakt med ditt inre barn kan du frigöra känslor och blockeringar från barndomen.

Jag utgår alltid ifrån hur ditt lilla barn mår och med din hjälp etablerar jag en kontakt mellan dig och ditt inre barn.

 

Jag använder mig av stolar. På en stol sitter du den vuxna och på den andra stolen sitter ditt lilla barn. Du får växelvis sätta dig på stolarna och etablera den första kontakten med ditt inre barn. Du behöver inte se henne. Du kan känna en känsla eller så känner du ingenting. Det är helt ok.

 

Utifrån detta börjar du din resa. Efterhand visar det sig om vi behöver sätta ännu fler personer på andra stolar. Det kan till exempel vara någon som du har en olöst konflikt med. Jag vet aldrig vad som kommer från Universum. Det är ett annorlunda sätt att arbeta på och är svårt att förklara med ord. Det får upplevas.

 Copyright

Annika Vikingsson, 

Lotta Gustavsson